Styrelsen

Titel/ansvarsområde Namn Telefon
Ordförande
Chairperson
Ali Haddadi 0702702648
Ekonomiansvarig / kassör
Budget responsible  / cashier
Ismael Ferré  0709410684
Sekreterare
Secretary
Alina Andersson
Personalansvarig
Staff responsible
Ying Chen
Kö- och familjeansvarig
Waiting list and family responsible
Dandan Zhang  0725762289
Projektansvarig
Projects responsible
Mohamad Iqbal Bin Sa’ad
Ledamot / webbansvarig / vice ordförande
Board member /
web administrator
/vice chairman
Ali Haddadi (tillfällig)