Organisationen

Montessoriförskolan Tellus drivs som föräldrakooperativ i form av ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar. Vid ett årsmöte i början av kalenderåret väljs en styrelse bland föräldrarna. Alla föräldrar har möjlighet att påverka. Rätten att besluta är delegerad till styrelsen och den har i sin tur delegerat ansvaret för den pedagogiska verksamheten till förskolechefen. Styrelsen är ansvarig inför kommunen och även arbetsgivare för personalen.

Styrelsen består av: Ordförande, Ekonomiansvarig, Sekreterare, Familje-/köansvarig, Personalansvarig, Ledamot och Projektansvarig

Föräldrarnas roll
Här i föräldrakooperativet Montessoriförskolan Tellus förväntas föräldrarna vara aktiva i en aktivitetsgrupp eller styrelsen. Varken vikarieinsatser eller städarbete är aktuellt för föräldrarna i kooperativet! En i familjen är oftast med i styrelsen någon gång under barnets tid på förskolan. Man blir vald på 2 år. För underhåll och i viss mån skötsel av miljön på förskolan blir föräldrarna indelade i aktivitetsgrupper. Vi har fixardag 1 gång/termin och dessa är obligatoriska, en förälder per familj.

Månadsavgift
Skolan finansieras med kommunala bidrag samt månadsavgifter, som följer den kommunala maxtaxan och är för
barn 1: 1287 kr/mån eller max 3% av föräldrarnas inkomst
barn 2: 858 kr/mån eller max 2% av föräldrarnas inkomst
barn 3: 429 kr/mån eller max 1% av föräldrarnas inkomst
till och med hösten det år barnet fyller 3 år.

Under hösten det år barnet fyller 3 år sänks avgiften för att i stället bli
barn 1: 1029 kr/mån eller max 2,4% av föräldrarnas inkomst
barn 2: 686 kr/mån eller max 1,6% av föräldrarnas inkomst
barn 3: 343 kr/mån eller max 0,8% av föräldrarnas inkomst.

Det kostar alltså lika mycket att ha ett barn på Tellus som på en kommunal förskola.

Vid inträde i föreningen betalas en engångsavgift på 200 kr/familj i form av en medlemsavgift. Medlemsavgiften återbetalas då familjens sista barn slutar på förskolan.

Du kan läsa mer om Montessoriförskolan Tellus i våra stadgar.
(För att kunna öppna filerna behöver du Adobe Reader som är ett gratisprogram. Klicka på namnet!)

Har du frågor om vår organisation är du välkommen att kontakta vår ordförande.