Startsidan

English version


Välkommen till Montessoriförskolan Tellus!


Montessoriförskolan Tellus finns på Norra Fäladen i Lund, omgiven av härliga grönområden som vi ofta utnyttjar. Barnen står i centrum för vår verksamhet och pedagogiken är inriktad på att ta tillvara barnets nyfikenhet, egna intressen och lust att arbeta. Förskolan har två barngrupper. Lilla avdelningen består av 11 barn i åldern 1-3 år och 3 lärare, och Stora avdelningen består av 20 barn i åldern 3-6 år och 4 lärare.

De flesta lärarna på Tellus är Montessoriutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta enligt Montessoripedagogiken och med barn. Vi har också en egen kock som är mån om att laga god och näringsrik mat på plats i vårt kök.

Tellus är ett föräldrakooperativ som drivs i form av ekonomisk förening. Alla föräldrar är medlemmar och har på så sätt stor möjlighet att påverka den del av verksamheten som ligger utanför det pedagogiska. Styrelsen väljs bland föräldrarna och är arbetsgivare för personalen. Månadsavgiften följer kommunens maxtaxa.

Välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida, eller kontakta förskolechef Åse Mohlin, tel. 046 -13 36 25.

För besök kontakta oss, tel. 046-13 36 25.